Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Zájmové kroužky a aktivity

Kroužek biologie

Mgr. Tereza Rolková
Středa 14:20 – 15:05, laboratoř biologie
Kroužek je zaměřen na badatelsky orientovanou výuku přírodních věd, především biologie. Jedná se o teoretickou průpravu, ale hlavně je zaměřen na praktické dovednosti a poznávání přírodnin.

Kroužek chemie

Mgr. Daniela Hasníková
Pondělí  14:15 – 15:00, technická chemie
Kroužek je zaměřen na badatelsky orientovanou výuku přírodních věd, především chemie. Jedná se o teoretickou průpravu i praktické dovednosti. Fotogalerie

Kroužek německého jazyka

Mgr. Jana Schmidová
Středa 14: 15 – 15:00, třída p34
Kroužek je zaměřen na přípravu k maturitní zkoušce z Nj části profilové i státní.

Kroužek matematické logiky

Ing. Radka Baková
Čtvrtek 13:30 – 14:15, učebna fyziky
Kroužek především pro nižší gymnázium zaměřený na deskové, logické hry a k přípravě na matematickou olympiádu.

Kroužek ruského jazyka

Mgr. Petra Sedliská
Čtvrtek 13:50 – 15:25, jazyková učebna 1
Kroužek je zaměřen na výuku ruského jazyka pro začátečníky, kteří se začali učit v loňském roce. Cílem je ovládnutí dovednosti čtení, psaní, poslechu a řečových dovednostech na úrovni A1.

Sportovní hry

Mgr. Pavel Bartál
Pátek, 13:30 – 15:00, velká tělocvična
Kroužek je zaměřen na týmové aktivity žáků: florbal, volejbal, basketbal, halová kopaná, pálkovací hry i kondiční cvičení – dle výběru žáků.

Sborový zpěv – Gaudium

Mgr. Dagmar Valová
Čtvrtek, 13:30 – 15:00, hudebna
Vícehlasý zpěv v rámci smíšeného pěveckého sboru, příprava koncertů a veřejných vystoupení. Fotogalerie

Anglický diskusní klub

Mgr. Jitka Švecová
Pondělí, 14:30 – 15:15, jazyková učebna 3
Je určen pro žáky 1. až 4. ročníků vyššího gymnázia, cílem jsou debaty v angličtině na aktuální témata.

Kroužek fyziky

Mgr. Stanislava Kubíčková
Středa, 7:10 – 7:55, laboratoř fyziky
Kroužek je zaměřen na přiblížení přírodních věd, především fyziky. Žáci se potýkají s problémovými úlohami, které jsou spojeny s experimenty. Nedílnou součástí je příprava na fyzikální soutěže.

Francouzské divadlo

PhDr. Miroslava Novotná
Pátek, 13:30 – 14:15, jazyková učebna 1
Kroužek je zaměřen na osvojení řečových dovedností ve francouzském jazyce v sólovém i skupinovém projevu. Velká pozornost je věnována správné dikci, intonaci, hře se slovy, improvizacím.

Ateliér

MgA. Kristýna Kašparová
Liché pondělí, 14:30 – 16:00, učebna VV
Náplní kroužku je kresba, malba studijní, experimentální, procesuální, figurální. Prostorová tvorba a performativní tvorba.

Fotogalerie ke stránce


zavřít

Předměty online

Vidíte pouze předměty pro rok 2014/2015. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.

Stáhnout almanach