Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Gymik-LINGUA: Jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků Gymnázia Mikulov

Popis projektu

Předmětem projektu je vzdělávání učitelů Gymnázia Mikulov v anglickém jazyce. Jeho realizací bude zajištěno potřebné zvýšení a zkvalitnění jazykových kompetencí, tak i možnost pro ostatní učitele lépe využívat cizojazyčné zdroje informací a následně přispěje k inovaci v oblasti výukových technik a zpracování výukových programů s primárním efektem zvýšení úrovně celé výuky i odbornosti celého pedagogického sboru. Základem projektu je nutnost zvyšování kvality a atraktivity výuky, tak aby odpovídala moderním poznatkům, metodám a trendům a zajistila úspěšné uplatnění absolventů školy jak na pracovním trhu, tak při dalším studiu  na vysoké škole. Projekt bude realizován formou vzájemně provázaných aktivit v oblasti  teoretického i praktického vzdělávání pedagogů a tvorby interaktivních programů na bázi informačních a multimediálních technologií. Plánované projektové aktivity budou realizovat pedagogičtí pracovníci Gymnázia Mikulov s využitím externích dodavatelů.Po ukončení financování z prostředků ESF budou vytvořené výukové nástroje a produkty zařazeny do procesu průběžného vzdělávání pedagogického sboru Gymnázia Mikulov a budou nabízeny i externím uživatelům jiných škol. To  umožní a zjednoduší především forma blended-learingové výuky. Vzdělávací programy budou evaluovány a inovovány  podle potřeb jazykové výuky učitelů a předpokládá se dlouhodobé  používání i po ukončení realizace projektu.

Cílová skupina

Primární cílová skupina projektu jsou určení pedagogičtí pracovníci Gymnázia Mikulov.

Podporované aktivity

  • Podpora profesního rozvoje pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v oblasti výuky cizích jazyků a v cizích jazycích
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce

Klíčové aktivity

Číslo aktivity 01

Zvyšování kompetencí učitelů jazyků v oblasti metodiky a specifického využití ICT v jazykovém vzdělávání dospělých

V rámci aktivity proběhne školení učitelů cizích jazyků Gymnázia Mikulov pro zvýšení jejich dovednosti a kompetencí v oblasti metodiky a moderních výukových metod v jazykové výuce dospělých. Školení proběhne dodavatelsky a následně budou nakoupeny školící programy akreditované MŠMT ČR. Realizace proběhne v prvních čtyřech měsících projektu a zapojí se do ní formou účasti v akreditovaných kurzech sedm učitelů cizích jazyků. Výstupem této klíčové aktivity je realizace 3 jednodenních akreditovaných kurzů pro oblast metodiky a moderních metod jazykové výuce externím dodavatelem.

Číslo aktivity 02

Tvorba jazykových kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dospělých

V rámci této aktivity vytvoří metodici/lektoři projektu ( učitelky anglického jazyka), proškolené rámci klíčové aktivity 01,vzdělávací jazykové kurzy pro pedagogické pracovníky, které budou po svém vytvoření v průběhu projektu předloženy k akreditaci MŠMT ČR. Ty budou následně pilotně ověřeny formou standardního vzdělávání druhé cílové skupiny projektu zahrnující zbývající členy pedagogického sboru Gymnázia Mikulov. Tato klíčová aktivita bude probíhat v projektových měsících 5.-13. A bude realizována třemi projektovými lektory/metodiky. V rámci této klíčové aktivity budou vytvořeny následující kurzy:

  • Obecná angličtina pro pedagogy
  • Angličtina pro příhraniční spolupráci a rozvoj škol

S touto aktivitou souvisí nákup 3 notebooků s OS a kancelářským softwarem.

Číslo aktivity 03

Rozšíření jazykových znalostí pedagogických pracovníků Gymnázia Mikulov

V rámci této aktivity proběhne vzdělávání zbývajících členů pedagogického sboru Gymnázia Mikulov v anglickém jazyce za pomoci jazykových vzdělávacích kurzů vytvořených během klíčové aktivity 02. Kurzy realizované formou blended-learningu budou vedeny projektovými lektorkami ( učitelkami anglického jazyka) Gymnázia Mikulov, které byly vyškoleny v průběhu první klíčové aktivity.Obecné jazykové vzdělávání bude probíhat mimo pracovní dobu účastníků. Tato aktivita proběhne v projektových měsících 15.-24. Realizace klíčové aktivity je uskutečněna třemi projektovými lektory/metodiky. Výstupem jsou dva realizované jazykové kurzy pro pedagogické pracovníky Gymnázia Mikulov a minimálně 2x 10 absolventů pro oba kurzy. S touto aktivitou souvisí nákup 3 dataprojektů a magnetických tabulí do učeben.

I učitelé se vrací do školních lavic

Připojené dokumenty

I učitelé se vrací do školních lavicStáhnout dokument »

Fotogalerie ke stránce


zavřít

Předměty online

Vidíte pouze předměty pro rok 2014/2015. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.

Stáhnout almanach