Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Projekty

Aktuální projekty

Realizované projekty

  • OPVK 1.5 - EU peníze školám
  • UNIV2 Střední školy se proměňují v centra celoživotního učeníNaše škola je zapojena do projektu UNIV 2 -  KRAJE, škola bude kromě výuky pro své žáky nabízet i nejrůznější formy vzdělávání pro dospělé. UNIV 2 – KRAJE je národní projekt  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání.  Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Navazuje na UNIV – uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informativního učení. Cíle projektu Obecným cílem projektu je proměna středních škol z institucí poskytujících počáteční vzdělávání v centra naplňující koncept celoživotního učení. Tento cíl bude naplňován prostřednictvím dílčích cílů:- vytvořit  a rozvíjet sítě škol naplňujících koncept celoživotního vzdělávání - rozšířit nabídku dalšího  vzdělávání  na středních školách zapojených do projektu modulově koncipovaných programů dalšího vzdělávání - podpořit informovanost všech obyvatel ČR o nabídce dalšího vzdělávání
  • Making Science Look Simple Projekt Making Science Look Simple programu Comenius partnerství škol se zabývá se problémy při studiu přírodovědných předmětů a matematiky. Koordinátorkou projektu je Mgr. Daniela Hasníková, ale do projektu jsou zapojeni všichni vyučující přírodovědných předmětů, matematiky, ale i angličtiny a ICT.
  • Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov V roce 2008 se naše škola rozhodla využít možnosti požádat o grant z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery tohoto projektu jsou Evropská Unie, Evropský sociální fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravský kraj.
  • Ecofootprint Projekt ECOFOOTPRINT měl za úkol vést studenty, aby si všímali životního prostředí a jeho ochrany ve městě a regionu, srovnávat kvalitu ŽP v různých částech Evropy.
  • Waste Disposal in the Profile of Time Jazykový, ekologicky zaměřený projekt vypracovaný v rámci projektu Comenius s finskou partnerskou školou Utsjoen saamelaislukio ve školním roce 2005/2006. Náplní projektu bylo vysledovat, jak člověk zacházel s odpadem v různých historických obdobích a srovnat tento přístup v obou partnerských oblastech, které jsou klimaticky hodně odlišné.
 

Fotogalerie ke stránce


zavřít

Předměty online

Vidíte pouze předměty pro rok 2014/2015. Pro zobrazení všech předmětů použijte tento rozcestník.

Stáhnout almanach