Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Rozcestník projektů

Aktuální projekty

Realizované projekty

  • Making Science Look Simple Projekt Making Science Look Simple programu Comenius partnerství škol se zabývá se problémy při studiu přírodovědných předmětů a matematiky. Koordinátorkou projektu je Mgr. Daniela Hasníková, ale do projektu jsou zapojeni všichni vyučující přírodovědných předmětů, matematiky, ale i angličtiny a ICT.
  • Inovace výukových programů Gymnázia Mikulov V roce 2008 se naše škola rozhodla využít možnosti požádat o grant z Evropských sociálních fondů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Partnery tohoto projektu jsou Evropská Unie, Evropský sociální fond, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Jihomoravský kraj. Vstupte do diskusního fóra
  • Ecofootprint Projekt ECOFOOTPRINT měl za úkol vést studenty, aby si všímali životního prostředí a jeho ochrany ve městě a regionu, srovnávat kvalitu ŽP v různých částech Evropy.
  • Waste Disposal in the Profile of Time Jazykový, ekologicky zaměřený projekt vypracovaný v rámci projektu Comenius s finskou partnerskou školou Utsjoen saamelaislukio ve školním roce 2005/2006. Náplní projektu bylo vysledovat, jak člověk zacházel s odpadem v různých historických obdobích a srovnat tento přístup v obou partnerských oblastech, které jsou klimaticky hodně odlišné.