Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Profil absolventa SOŠ

Hotelnictví

Vzdělávací obor Hotelnictví – 65-42-M/01 (čtyřletý vzdělávací obor ukončený maturitní zkouškou) je zaměřen na provoz hotelů, restauračních zařízení, provozoven veřejného stravování a cestovní ruch. Důraz je kladen na výuku jazyků, managementu, marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou úroveň odborných předmětů. Dokumenty: ŠVP vzdělávacího oboru, dodatek k ŠVP  

Cukrář

Vzdělávací obor Cukrář  - 29-54-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní  všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru cukrář. Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Dokumenty: ŠVP vzdělávacího oboru, dodatek k ŠVP, dodatek č.4-CU

Kuchař - číšník

Vzdělávací obor Kuchař - číšník – 65-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Kuchař – číšník.  Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Dokumenty: ŠVP vzdělávacího oboru, dodatek k ŠVP

Strojní mechanik

Vzdělávací obor Strojní mechanik – 23-51-H/01 (střední vzdělání s výučním listem). Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Strojní mechanik. Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Důraz je kladen na odborný výcvik. Dokumenty: ŠVP vzdělávacího oboru, dodatek k ŠVP