Sdílet na Twitteru Sdílet na FB

Aktuální nabídka vzdělání

Čtyřletý obor vzdělání zakončený maturitní zkouškou:

65-42-M/01 Hotelnictví

Obor je zaměřen na provoz hotelů, restauračních zařízení, provozoven veřejného stravování a cestovní ruch. Důraz je kladen na výuku jazyků, managementu, marketingu, moderní informační technologie a samozřejmě na vysokou úroveň odborných předmětů.

V průběhu studia si mohou žáci zvyšovat kvalifikaci absolvováním barmanského, baristického, sommelierského kurzu, kurzu vyřezávání ovoce, studené kuchyně apod. Odborná praxe je pro žáky zajištěna v zařízeních cestovního ruchu, a v prestižních hotelových zařízeních v rámci regionu i v zahraničí. Absolventi oboru se uplatní na trhu práce ve všech středně manažerských pozicích v oblasti hotelnictví a turismu. Mohou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích, a to na pozici zaměstnance, zaměstnavatele i podnikatele.  

Tříleté obory vzdělání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem:

29-54-H/01 Cukrář

Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní  všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Cukrář. Důraz je kladen na odborný výcvik. Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. V průběhu studia si mohou žáci zvyšovat kvalifikaci absolvováním barmanského, baristického, sommelierského kurzu, kurzu vyřezávání ovoce, studené kuchyně apod. Absolventi jsou připraveni pro činnost v menších a středně velkých cukrářských výrobnách, v hotelových cukrárnách i v obchodních provozovnách zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování jsou připraveni i pro živnostenské podnikání. Úspěšné zakončení oboru umožňuje absolventům pokračování ve studiu, v navazujících oborech vzdělání ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, zakončeném maturitní zkouškou.

65-51-H/01 Kuchař - číšník

Cílem školního vzdělávacího programu je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Kuchař – číšník. Důraz je kladen na odborný výcvik.  Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu,  a vzhledem k výuce jazyků i v zahraničí. V průběhu studia si mohou žáci zvyšovat kvalifikaci absolvováním barmanského, baristického, sommelierského kurzu, kurzu vyřezávání ovoce, studené kuchyně apod. V případě zájmu a odpovídajících jazykových znalostí, mohou absolvovat i zahraniční praxi. Absolventi jsou připraveni pro činnost v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby a odbytu pokrmů. Uplatní se v pozici zaměstnance a po získání nezbytné praxe v oboru jsou připraveni i na soukromé podnikání v oblasti pohostinství. Úspěšné zakončení oboru umožňuje absolventům pokračování ve studiu, v navazujících oborech vzdělání ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, zakončeném maturitní zkouškou.  

 23-51-H/01 Strojní mechanik

Cílem školního vzdělávacího programu Strojní mechanik-zámečník je poskytnout žákům základní všeobecné a odborné kompetence pro práci v oboru Strojní mechanik. Učivo odborných předmětů je sestaveno s ohledem na možnosti uplatnění absolventa v různých typech provozoven v regionu. Důraz je kladen na odborný výcvik. V průběhu studia si mohou žáci zvýšit kvalifikaci získáním svářečského průkazu. Absolvent disponuje kompetencemi pro činnost ve  výrobních a opravárenských podnicích, veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, opravách a servisních činnostech strojních výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, opravě a dalších odvětvích. Uplatňuje se při výkonu povolání na pozici zámečník jako kvalifikovaný pracovník, který vykonává práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení v pozici zaměstnance i podnikatele. Úspěšné zakončení oboru umožňuje absolventům pokračování ve studiu, v navazujících oborech vzdělání ve středních odborných školách a středních odborných učilištích, zakončeném maturitní zkouškou.